The project GeoGebraPrim - GeoGebra for Primary School
 
                                          Conferència a càrrec de Yves Kreis

                                                  University of Luxembourg
                        Membre de l'equip de desenvolupament de GeoGebra

                                                                            

 

S'adjunta un article que presenta el projecte GeoGebraPrim – GeoGebra for Primary School, una recerca finançada per la University of Luxembourg.

Es dóna una ullada ràpida al projecte, s'expliquen els conceptes didàctics i tecnològics que s'hi incorporen, així com l'establiment d'uns grups-classe de control i uns altres grups per a l'estudi pròpiament dit, es comenten el pre-test i el post-test que es faran en connexió amb el treball amb GeoGebra i es presenten els primers resultats de l'estudi.