XIV Jornada de l'ACG

I tu, com fas servir el GeoGebra?


en format híbrid, 12 de febrer de 2022

En preparació . . .XIII Jornada de l'ACG

El GeoGebra al nostre costat, ara més que mai!


Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012)

en format telemàtic, 6 de febrer de 2021

Amb el suport deMaterials de la Jornada [actualitzat el 8/2/21]
9:00Benvinguda a càrrec de Bernat Ancochea, president de l'ACG
9:05ConferènciaExperiencias en el aula con GeoGebra
Débora Pereiro

Se trata de ver varios ejemplos de cómo podemos usar el programa GeoGebra en el aula. Empezaremos con un juego de cubos para Primaria. Seguiremos con un proyecto para Secundaria sobre cómo calcular las superficies de las hojas. Por último, hablaremos del nuevo uso de GeoGebra en época de pandemia: el classroom y las actividades autoevaluables. Se mostrarán un par de aplicaciones para cada caso: la espiral de Teodoro y los copos de nieve por un lado y unas actividades autoevaluables sobre ecuaciones por otro.
10:00ComunicacióNovetats del GeoGebra
Bernat Ancochea i Guillem Bonet

Presentació de les darreres aplicacions de l’equip de desenvolupadors del GeoGebra presentades arran de la situació que ha provocat la pandemia però que venen per romandre coma eines per al professorat. Es tracta del GeoGebra Classroom, per al seguiment en directe de tasques assignades a l’alumnat, i del GeoGebra Notes, una pissarra virtual interactiva amb tres tipus d’eines: llapis, figures i mitjans que inclouen text, imatges, càmera, video, audio, pdf, gràfics, càlcul simbòlic, web i una curiositat, el graspable math. Del primer ja hi ha un tutorial en català i del segon n’hi haurà en breu. La idea és que es puguin fer servir totes dues a l’hora, fins i tot amb interacció, tant per a l’aula com per a la formació a distància. Es presentaran també alguns recursos nous que utilitzen el programa.
10:15ComunicacióGeoGebra 3D, entre lo digital y lo físico
Diego Lieban i Renáta Vágová

En la oportunidad del encuentro, serán compartidas y discutidas posibilidades de integración entre los universos digital y físico con GeoGebra, sea con impresiones 3D, ó bien con corte y grabado láser. El proceso creativo y participativo del alumnado en las construcciones son motivaciones fundamentales para las actividades presentadas, las cuales cuentan con ideas de retos lógicos y desarrollos con arte y matemática.
10:55ComunicacióLa volta al món amb el GeoGebra 3D
Annabel Soria i Ivón Cárdenas

Aquesta proposta té com a repte no només l’estudi d’edificacions i monuments amb cossos geomètrics elementals, sinó també el modelat en 3D mitjançant la composició de dos o més cossos utilitzant GeoGebra 3D. Tenint en compte la diversitat a l’aula, els alumnes modelen una part o la totalitat de l’edificació, segons la seva complexitat. L'activitat permet deixar anar la creativitat, fomentar la recerca cultural i alhora integra la geometria dinàmica dins d’una activitat competencial. Adreçat a 4t ESO itinerari Aplicat, desperta la curiositat arquitectònica alhora que engresca i motiva a construir formes 3D amb GeoGebra que eren inimaginables per a ells. Ha estat inspirada en el recurs ARC “La volta al món en 8 edificis” de l'Equip ICE de matemàtiques UdL.
11:15PresentacióI Premi Memorial † Pep Bujosa
Lluïsa Vigas

Des de l'Associació Catalana de GeoGebra volem retre homenatge a un dels seus membres fundadors, impulsor de l’ús didàctic d’aquest programa i de les Jornades que avui arriben a la seva XIIIa edició. Volem que el premi sigui un reconeixement als docents que fan un ús del GeoGebra com a eina, on destaqui l’aprenentatge que en fa l’alumnat. Han de ser activitats clares, concises, semblant a píndoles formatives.
Les bases estan en fase d'elaboració i les publicarem al web de l’ACG tan bon punt les tinguem i la nostra intenció és atorgar el 1r premi a la propera edició, a les XIVs Jornades.
11:45Tallers simultanisMatemàtiques amb GeoGebra. Nivell 0
Guillem Bonet

Aquest taller és indicat pels professors de matemàtiques que no coneguin el programa de GeoGebra. En éll, es mostrarà la forma d'accedir a tots els materials ja creats (repositori de GeoGebra) i diverses maneres d'usar-los amb els estudiants.
També es proposaran diferents construccions amb els que els assistents podran realitzar els primers passos en un full de treball de GeoGebra.
Mejorando GeoGebra con JavaScript
Pablo J. Triviño

En este taller veremos cómo sustituir diferentes geogebra script por código Javascript más eficiente, condicionales en Javascript y también veremos una alternativa al comando Ejecuta con bucles en Javascript, funciones que se llaman a sí mismas como en Fibonacci o Hanoi y una introducción a listener en ggbOnInit(). Todo el taller utilizará construcciones para usar las instrucciones.
Calidoscopis polièdrics
José Antonio Mora i José Aurelio Pina

La sesión de taller tendrá las siguientes fases:

• Confección de los caleidoscopios poliédricos con espejo plástico. Medidas y pasos a seguir.
• Construcción con GeoGebra de la pieza que simula un poliedro regular en el caleidoscopio
• Descargar el archivo en formato ggb de un poliedro arquimediano desde Recursos GeoGebra para construir la pieza que se inserta en el caleidoscopio correspondiente
• Descargar el archivo en formato STL.
• Configuración del programa de la impresora 3D.
• Geogebra 3D y Realidad Aumentada: cargar los applets creados mediante la Graficadora 3D en Android o en IOS.
16:00ConferènciaHelping Students Develop Spatial Awareness with GeoGebra 3D and Augmented Reality
(Ajudant l’alumnat a desenvolupar la percepció espacial amb el GeoGebra 3D i la Realitat Augmentada.)
Tim Brzezinski
(traducció successiva a càrrec d'Ivón Cárdenas)

Augmented Reality (AR) is a new technology that can now be found on most phones and tablets. We will use GeoGebra 3D Calculator to build models of physical solids using coordinate and transformational geometry.. We will use AR on our devices to help us build and test the accuracy of our virtual models by superimposing them over the real ones in our environment.
Requirements: iPhone or Android, preferably with all necessary app(s) installed already. I will be referring to this presentation during my talk. The links to install on devices can be found here. Those with an iOS device need only install the GeoGebra 3D Calculator (one app). Those with Android need to install 2 apps (GeoGebra 3D Calculator and Google Play Services for AR). All necessary links can be found via QR code on the first slide.
17:00ComunicacióMoviments orbitals amb GeoGebra
Xavier Espàrrech

L’ús dels lliscadors animats en Geogebra permet, entre d’altres coses, donar moviment als diferents elements que s’hi poden definir. Això permet introduir la variable temps a la geometria en les nostres activitats a l’aula. Una de les possibilitats que se’ns obre és la de modelitzar a través de rotacions el moviment que la gravetat produeix sobre cossos a l’espai.
La meva comunicació tractarà, pas a pas, i en complicació creixent, com tractar-ho amb el Geogebra bo i provant d’obrir les activitats a les competències i associant-ho a fets de la història de la ciència com la trajectòria de les estrelles errants o les òrbites el·líptiques de Kepler.
17:20PresentacióTreballs, projectes i propostes de recerca de l’alumnat
Guillem Bonet
18:00Tallers simultanis Matemàtiques amb GeoGebra. Nivell 1
Guillem Bonet

Aquest taller és la continuació natural del taller Anterior amb el mateix nom. S'acompanyarà als assistents en els seus primers passos en construccions. Mostrant diferents formes de compartir-les amb l'alumnat: fulls d'activitats, llibres de GeoGebra i GeoGebra Classroom.
També s'usaran per les construccions proposades diferents funcions del GeoGebra, així com l'ús de diferents finestres de forma simultània.
És necessari per realitzar aquest taller tenir instal·lat el GeoGebra a l'ordinador, malgrat que algunes construccions es realitzaran de forma telemàtica.

Quina nota tindria el GeoGebra a les PAU?
Carlos Giménez

En aquest taller intentarem justificar la conveniència d’utilitzar el GeoGebra com un complement més a l’hora de preparar l’alumnat de 2n de batxillerat per a les prova de matemàtiques de les PAU; partint de l’evidència de que no podran fer servir aquest programari, ni cap altre, a les proves de les PAU, no es tacta en absolut de pretendre que el GeoGebra pugui substituir cap de els estratègies que fem servir habitualment, sinó que l’objectiu és el de facilitar-los una eina més que els empoderi en el seu treball resolent les qüestions plantejades en aquesta prova. Prendrem com a punt de partida les proves de la darrera edició de les PAU i utilitzarem el GeoGebra Classroom com a eina de gestió del treball tant a l’aula com en mode confinat.
El full de càlcul del GeoGebra i la Geometria
Josep Iglesias

En aquest taller es mostrará el gran potencial que té el FULL de CÀLCUL com a suport del treball amb GeoGebra. A la PRIMERA PART veureu la facilitat que ens dota aquest per ordenar les construccions o per fer ràpidament ordres repetitives, amb l’avantatge de poder-les modificar fàcilment i a plaer, quan ens interessi. A la SEGONA PART entrareu a una classe de GeoGebra Classroom perquè pugueu anar provant tot un llistat de ordres diferents que poden ajudar i que anirem explicant, compartint-hi els diferents documents que es mostraran per així veure com estan fets.
La búsqueda del tesoro en GeoGebra Classroom
Laura del Río i Karina Rizzo

En la primera parte, invitaremos a los participantes a jugar un juego de búsqueda del tesoro para el cual necesitarán utilizar conocimientos de Geometría y herramientas básicas de GeoGebra ( como por ejemplo: rectas , intersecciones, polígonos, cónicas,punto medio, mediatriz, transformaciones en el plano,otros). Para ello, utilizaremos la herramienta GeoGebra Classroom. En la segunda parte del taller, explicaremos paso a paso cómo se construye el juego utilizando GeoGebra y plantearemos posibles variantes para que los participantes puedan diseñar sus propios juegos adaptándose a sus propias necesidades.
 

Qui som?


L’origen
L’Associació Catalana de GeoGebra (ACG) neix com a resposta a la crida feta per Markus Hohenwarter (@markus_geogebra), autor de GeoGebra, per tal que els usuaris de GeoGebra s’agrupin per territoris i passin a formar part de l’IGI (International Geogebra Institute).

Un grup format per professorat de diferents nivells educatius (des de l’educació primària fins a la universitat) d’arreu de Catalunya, molt interessats en el projecte GeoGebra, van decidir constituir una associació (l’ACG), registrar-la i demanar-ne el reconeixement com a seu catalana de l’IGI.

Els objectius
L’ACG té com a objectius, i així consta en els seus estatuts:

Potenciar projectes de recerca, seguiment d’experiències i divulgació de continguts
Crear, recopilar, adaptar i traduir material didàctic.
Fomentar activitats de formació i impulsar-ne el reconeixement dintre del Pla de Formació del Departament d'Educació.
Desenvolupar una estructura de suport al professorat
Impulsar el disseny del GeoGebra, mitjançant propostes de millora.


El present
Actualment l’ACG s’encarrega de:

El manteniment de la versió catalana de la pàgina web www.geogebra.org
L’estructura i continguts de la Wiki en català a www.geogebra.org/en/wiki/index.php/Catalan
La moderació del Forum en català a www.geogebra.org/forum/
La traducció al català del GeoGebra
La creació i el manteniment d’una web pròpia: www.ACGeoGebra.cat
L'organització d'unes jornades ACG anuals, amb conferenciants invitats de diverses nacions i obertes a la presentació de comunicacions de tot el professorat interessat.
Col·laborar en l'organització de trobades, activitats o cursos arreu de Catalunya.


El futur
L’ACG és una a associació sense finalitats lucratives a l’entorn d’un programari lliure, per això es demana als seus associats una quota anual mínima de 10€ per tal de cobrir les seves despeses ordinàries de funcionament. Per a la resta d'activitats (Jornades, Trobades, etc) es demanaran ajuts i subvencions. Us convidem a tots i a totes a associar-vos mitjançant el formulari que trobareu aquí.


Les persones
Junta Directiva escollida en l'assemblea General de Socis del 6 de juny de 2018:

President: Bernat Ancochea Millet
Secretària: Martha Ivón Cárdenas Domínguez
Tresorer: Carlos Giménez Esteban


Juntes anteriors:

[2015 - 2018]
President: † Pep Bujosa Bravo
Vicepresidenta: Joana Villalonga Pons
Secretari: Albert Garcia Sempere
Tresorer: Carlos Giménez Esteban
[2012 - 2015]
President: † Pep Bujosa Bravo
Vicepresidenta: Joana Villalonga Pons
Secretari: Albert Garcia Sempere
Tresorer: Alberto Franco Estadella
[2008 - 2012]
President: José Manuel Yábar Medinaveitia
Vicepresident: † Pep Bujosa Bravo
Secretari: Albert Garcia Sempere
Tresorera: Belen Escudé Jordi

Instituts de GeoGebra estatals

IG de Cantabria
IG de Andalucía
IG de Madrid
IG de Galicia
IG Valencià
IG de Castilla la Mancha
IG de Canarias