Les dades personals i/o professionals que ens ha proporcionat s'incorporaran a les bases de dades de l'Associació Catalana de GeoGebra i es tractaran de forma automatitzada amb la finalitat d'informar-lo d'altres activitats de l'Associació, només en el cas que vostè ho hagi autoritzat expressament. De conformitat a la LOPD 15/1999, conserva en tot moment la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació i anul·lació de dades que podrà comunicar a: Associació Catalana de GeoGebra contacte@acgeogebra.cat. Si vol deixar de rebre informació de les activitats organitzats per l'Associació Catalana de GeoGebra, enviï-ns un correu electrònic a l'adreça: contacte@acgeogebra.cat amb l'assumpte "sol·licitud de baixa".